Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инспектор, противопожарна охрана

Description

Code

3112.1.6

Description

Инспекторите по противопожарна охрана провеждат инспекции на сгради и имоти, за да се уверят, че отговарят на разпоредбите за предотвратяване на пожари и безопасност, и прилагат разпоредбите в обекти, които не отговарят на изискванията. Те също така извършват образователни дейности като обучават обществеността относно мерките за противопожарна безопасност и превенция, политиките и реакцията при бедствия.

Алтернативен етикет

инспектор, противопожарна охрана на сграда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието