Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектор, противопожарна охрана

Description

Code

3112.1.6

Description

Инспекторите по противопожарна охрана провеждат инспекции на сгради и имоти, за да се уверят, че отговарят на разпоредбите за предотвратяване на пожари и безопасност, и прилагат разпоредбите в обекти, които не отговарят на изискванията. Те също така извършват образователни дейности като обучават обществеността относно мерките за противопожарна безопасност и превенция, политиките и реакцията при бедствия.

Алтернативен етикет

инспектор, противопожарна охрана на сграда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието