Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

главен оперативен директор

Description

Code

1120.4

Description

Главните оперативни директори са дясна ръка и заместници на главните изпълнителни директори на дружеството. Следят дали ежедневните операции на дружеството протичат гладко. Освен това главните оперативни директори разработват политиките, правилата и целите на дружеството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието