Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

главен оперативен директор

Description

Code

1120.4

Description

Главните оперативни директори са дясна ръка и заместници на главните изпълнителни директори на дружеството. Следят дали ежедневните операции на дружеството протичат гладко. Освен това главните оперативни директори разработват политиките, правилата и целите на дружеството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието