Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

посредник, колективна инвестиционна схема

Description

Code

3311.2.3

Description

Посредниците на колективни инвестиционни схеми се управляват и събират пари в брой от акционерите, за да ги инвестират в акции, облигации и ценни книжа на паричния пазар. Те общуват с инвеститорите, като извършват проверки относно състоянието на сметките по взаимните фондове на клиента и процедурите по сделките. Посредниците на колективни инвестиционни схеми използват своя експертен опит в областта на инвестиционната теория, маркетинговия си опит и изследвания, за да изберат подходящите инвестиции за портфейла на фонда. Те гарантират, че операциите на взаимния фонд са в съответствие с правните изисквания.

Алтернативен етикет

брокер, взаимен фонд

брокер, колективна инвестиционна схема

посредник, взаимен фонд

управител на взаимен фонд

управител на колективна инвестиционна схема

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието