Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

посредник, колективна инвестиционна схема

Description

Code

3311.2.3

Description

Посредниците на колективни инвестиционни схеми се управляват и събират пари в брой от акционерите, за да ги инвестират в акции, облигации и ценни книжа на паричния пазар. Те общуват с инвеститорите, като извършват проверки относно състоянието на сметките по взаимните фондове на клиента и процедурите по сделките. Посредниците на колективни инвестиционни схеми използват своя експертен опит в областта на инвестиционната теория, маркетинговия си опит и изследвания, за да изберат подходящите инвестиции за портфейла на фонда. Те гарантират, че операциите на взаимния фонд са в съответствие с правните изисквания.

Алтернативен етикет

брокер, взаимен фонд

брокер, колективна инвестиционна схема

посредник, взаимен фонд

управител на взаимен фонд

управител на колективна инвестиционна схема

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието