Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

енергиен анализатор

Description

Code

3112.5

Description

Енергийните анализатори оценяват потреблението на енергия в сгради, притежавани от потребители и предприятия. Чрез анализиране на съществуващите енергийни системи те препоръчват икономически ефективни алтернативи. Енергийните анализатори предлагат подобрения на ефективността, извършват бизнес анализи и участват в разработването на политики относно използването на традиционни горива, транспорт и други фактори, свързани с потреблението на енергия.

Алтернативен етикет

енергиен консултант

енергиен специалист

енергиен съветник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието