Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител на въздушното пространство

Description

Code

1349.2

Description

Ръководителите на въздушното пространство контролират дейностите, насочени към развиването на европейското въздушно пространство в континуум, който е гъвкав и реагира на промените в нуждите на потребителите във въздушното пространство. Те имат за цел да оптимизират капацитета на мрежата и да подобрят работата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието