Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

корепетитор

Description

Code

2652.4

Description

Корепетиторите придружават изпълнителите, обикновено певци, следвайки указанията на диригентите при организирането на репетиции и насочват артистите по време на репетициите.

Алтернативен етикет

корепетитор

корепетиторка

музикален репетитор

музикална репетиторка

оперен корепетитор

оперна корепетиторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието