Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

чертожник, електроника

Description

Code

3118.3.8

Description

Чертожниците в областта на електрониката помагат на инженерите в разработването на модела и концепцията на електронното оборудване. Те чертаят скици и диаграми за сглобяване на електронни системи и компоненти като използват софтуер за технически чертежи.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието