Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, улов на риба и други водни организми

Description

Code

6221.2

Description

Техниците за улов на аквакултури и други водни организми контролират улова, като управляват сложно оборудване и машини, използвани при улова на специфични култивирани видове.

Алтернативен етикет

техник, добив на аквакултури

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието