Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектор, корабни двигатели

Description

Code

3115.1.22

Description

Инспекторите на корабни двигатели инспектират двигатели на кораби и плавателни съдове, например електродвигатели, ядрени реактори, газотурбинни двигатели, извънбордови двигатели, двутактови или четиритактови дизелови двигатели, двигатели с ВПГ, двигатели с два вида гориво и, в някои случаи, на морски парни двигатели в центрове за сглобяване, за да се гарантира спазването на стандартите и разпоредбите за безопасност. Те провеждат рутинни проверки, проверки след ремонт, предварителни проверки и проверки след произшествие. Предоставят документация за дейностите по ремонта и техническата поддръжка на центровете за поддръжка и ремонт. Преглеждат административните записи, анализират експлоатационни показатели на двигателите и докладват своите открития.

Scope note

Excludes vessel engine tester.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието