Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

архитект на ИКТ системи/архитектка на ИКТ системи

Description

Code

2511.14

Description

Архитектите на ИКТ системи проектират архитектурата, компонентите, модулите, интерфейсите и данните за система с множество компоненти, за да съответства тя на определени изисквания.

Scope note

Excludes people performing development activities.

Алтернативен етикет

архитекти на ИКТ системи

архитектка на ИКТ системи

архитектка на ИТ системи

архитектка на информационни системи

архитектка на решения

архитект на ИКТ системи

архитект на ИТ системи

архитект на информационни системи

архитект на решения

системен архитект

системна архитектка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието