Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

архитект на ИКТ системи/архитектка на ИКТ системи

Description

Code

2511.14

Description

Архитектите на ИКТ системи проектират архитектурата, компонентите, модулите, интерфейсите и данните за система с множество компоненти, за да съответства тя на определени изисквания.

Scope note

Excludes people performing development activities.

Алтернативен етикет

архитектка на информационни системи

архитект на информационни системи

архитектка на ИКТ системи

системен архитект

архитект на решения

системна архитектка

архитектка на решения

архитект на ИТ системи

архитектка на ИТ системи

архитект на ИКТ системи

архитекти на ИКТ системи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието