Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ветеринарен консултант/ветеринарна консултантка

Description

Code

2132.6

Description

Ветеринарните консултанти предоставят сложни специализирани съвети на фермерите и животновъдите, за да са сигурни, че бизнесът и производството се оптимизират.

Алтернативен етикет

ветеринарен консултант

ветеринарна консултантка

ветеринарни консултанти

зооконсултант

зооконсултантка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието