Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж на продукти от дървесина

Description

Code

3122.3.8

Description

Специалистите с контролни функции по сглобяване и монтаж на продукти от дървесина следят различните процеси в сглобяването на продукти от дървесина. Те имат задълбочени познания за производствените процеси, които наблюдават, и вземат бързи решения, когато това се изисква.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието