Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

брокер на отпадъци

Description

Code

3324.1.2

Description

Брокерите на отпадъци са посредници между клиентите и предприятията за управление на отпадъци. Те се уверяват, че отпадъците се събират от клиента от специалист и се превозват до завод за управление на отпадъци, където се обработват.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието