Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер, минен

Description

Code

2142.1.6

Description

Минните инженери извършват инженерни, хидрологични и геоложки изследвания и анализи, за да подобрят безопасността и ефективността на минните дейности. Те наблюдават вземането на проби и измервания чрез методи и техники за геотехнически проучвания. Моделират механичното поведение на скалната маса и допринасят за проектирането на минната геометрия.

Алтернативен етикет

геолог

геологопроучвател

геологопроучвателка

геоложка

геотехническа инженерка

геотехнически инженер

дипломирана минна инженерка

дипломиран минен инженер

инженер, минен

инженер, минно дело

инженер-геолог

инженерка, минна

инженерка, минно дело

инженерка-геоложка

минен геотехнически инженер

минен инженер

минен хидролог

минна геотехническа инженерка

минна инженерка

минна хидроложка

производствена геоложка

производствен геолог

строителен инженер по геотехническо инженерство

строителна инженерка по геотехническо инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието