Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

контрольор, железопътно движение

Description

Code

4323.13

Description

Контрольорите на железопътно движение работят със сигнализация и пунктове, които помагат да се гарантира, че влаковете се движат безопасно и без закъснения. Те работят чрез сигнална кутия, за да контролират поредността и придвижването на влаковете, както и да гарантират безопасността по всяко време. Отговарят за поддържането на стандартите за безопасност, когато влаковете се движат нормално, както и при влошени или извънредни условия на експлоатация.

Алтернативен етикет

контрольор, движение на влаковете

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието