Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

служител по образователната политика

Description

Code

2422.12.4

Description

Служителите по образователната политика проучват, анализират и разработват политики в областта на образованието, като прилагат тези политики за подобряване на съществуващата образователна система. Опитват се да подобрят всички аспекти на образованието, които ще окажат въздействие върху институциите, като училища, университети и професионални училища. Те работят в тясно сътрудничество с партньори, външни организации или други заинтересовани страни и редовно им предоставят актуална информация.

Алтернативен етикет

служителка по образователната политика

служител по образователната политика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието