Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор по приемане на суровини/операторка по приемане на суровини

Description

Code

4321.1.3

Description

Операторите по приемане на суровини управляват и поддържат инструменти и оборудване, за да гарантират спазването на качествените и количествените изисквания при приемането на суровините. Те използват оборудване за оценка на продукти като зърно, картофи, корени на маниока и т.н. Те съхраняват и разпространяват продукти сред различните преработвателни предприятия.

Алтернативен етикет

операторка по приемане на суровини

оператори по приемане на суровини

оператор по приемане на суровини

операторки по приемане на суровини

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието