Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

метролог

Description

Code

2112.2

Description

Метролозите изучават и практикуват науката за измерванията. Те разработват системи за определяне на количеството, мерни единици и методи за измерване, които да се използват в науката. Метролозите установяват нови методи и инструменти за определяне на количеството и по-добро разбиране на информацията.

Алтернативен етикет

главна метроложка

главен метролог

метроложка

метролог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието