Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

технолог, обезсоляване на вода

Description

Code

3117.1

Description

Технолозите по обезсоляване на вода работят, наблюдават и поддържат оборудването на инсталации за обезсоляване. Те осигуряват спазването на правните разпоредби и изискванията за безопасност и здраве.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието