Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технолог, обезсоляване на вода

Description

Code

3117.1

Description

Технолозите по обезсоляване на вода работят, наблюдават и поддържат оборудването на инсталации за обезсоляване. Те осигуряват спазването на правните разпоредби и изискванията за безопасност и здраве.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието