Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

управител, строителство

Description

Code

1323.1

Description

Управителите в строителството отговарят за планирането и координирането на строителните проекти. Те предоставят експертен опит в етапа на проектиране на строителните проекти, като улесняват изготвянето на по-добра оценка на разходите и на функционалните последици. Участват в процеса на подаване на оферти за строителни проекти и работят с подизпълнителите, за да осъществят различните етапи от строителния процес от началото до края. Те се стремят да увеличат стойността на проектите като повишат ефективността и създадат стойност за клиентите.

Алтернативен етикет

управител , проектиране

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието