Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, качествен контрол

Description

Code

1321.2.2

Description

Ръководителите на качествения контрол наблюдават и контролират информационните активи, като описват подробно процесите и процедурите, за да гарантират спазването на индустриалните стандарти. Те извършват одити по време на индустриални процеси, дават съвети за превантивни и корективни действия и осигуряват спазването на индустриалните стандарти.

Алтернативен етикет

ръководител, индустриално качество

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието