Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

корпоративен адвокат

Description

Code

2611.1.1

Description

Корпоративните адвокати предоставят услуги по правни консултации и представителство на корпорации и организации. Те дават съвети по въпроси, свързани с данъци, права и патенти, международна търговия, търговски марки и правни финансови въпроси, произтичащи от дейността на дадено предприятие.

Алтернативен етикет

адвокатка по индустриална собственост

адвокатка по интелектуална собственост

адвокатка по патентно право

адвокатка по право на интелектуална собственост

адвокатка по търговски дела

адвокатка по търговски марки

адвокатка по търговско право

адвокатка по търговско право и търговски дела

адвокат по индустриална собственост

адвокат по интелектуална собственост

адвокат по патентно право

адвокат по право на интелектуална собственост

адвокат по търговски дела

адвокат по търговски марки

адвокат по търговско право

адвокат по търговско право и търговски дела

бизнес адвокат

бизнес адвокатка

главен юрисконсулт

корпоративен адвокат

корпоративна адвокатка

младши юрисконсулт

патентен адвокат

патентна адвокатка

правен сътрудник

правна сътрудничка

старши юрисконсулт

фирмена адвокатка

фирмен адвокат

юрисконсулт

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието