Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

корпоративен адвокат

Description

Code

2611.1.1

Description

Корпоративните адвокати предоставят услуги по правни консултации и представителство на корпорации и организации. Те дават съвети по въпроси, свързани с данъци, права и патенти, международна търговия, търговски марки и правни финансови въпроси, произтичащи от дейността на дадено предприятие.

Алтернативен етикет

правен сътрудник

адвокат по търговски дела

адвокат по търговско право

адвокат по търговско право и търговски дела

фирмен адвокат

корпоративна адвокатка

главен юрисконсулт

юрисконсулт

патентен адвокат

адвокатка по търговски дела

адвокат по право на интелектуална собственост

адвокатка по търговски марки

адвокатка по търговско право

адвокатка по търговско право и търговски дела

адвокатка по патентно право

фирмена адвокатка

бизнес адвокат

адвокат по индустриална собственост

патентна адвокатка

адвокат по търговски марки

бизнес адвокатка

адвокатка по индустриална собственост

адвокатка по интелектуална собственост

адвокатка по право на интелектуална собственост

правна сътрудничка

корпоративен адвокат

младши юрисконсулт

адвокат по интелектуална собственост

адвокат по патентно право

старши юрисконсулт

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието