Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, зоология

Description

Code

3141.2.5

Description

Техниците по зоология предоставят техническа помощ при изследването и тестването на животински видове с помощта на лабораторно оборудване. Те помагат в изследванията, свързани с животни, както и с тяхната среда и екосистеми. Събират и анализират данни, съставят отчети и поддържат лабораторни запаси.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието