Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител, разпространение на електронни и телекомуникационни устройства и части за тях

Description

Code

1324.3.1.6.11

Description

Ръководителите на разпространение на електронни и телекомуникационни устройства и части за тях планират разпространението на електронно и телекомуникационно оборудване и части в различни места за продажба.

Алтернативен етикет

ръководител, дистрибуция на електронни и телекомуникационни устройства и части за тях

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието