Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, зидарски работи

Description

Code

3123.1.1

Description

Техническите ръководители на зидарски работи наблюдават зидарските дейности. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието