Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

софтуерен анализатор/софтуерна анализаторка

Description

Code

2512.2

Description

Софтуерните анализатори извличат и подреждат по приоритет изискванията на потребителите, изготвят и документират софтуерните спецификации, проверяват тяхното прилагане и ги преглеждат по време на разработването на софтуера. Те действат като интерфейс между ползвателите на софтуера и екипа, който разработва софтуера.

Алтернативен етикет

софтуерен анализатор

програмен анализатор

софтуерна анализаторка

софтуерни анализатори

програмна анализаторка

анализатор на приложения

анализаторка на приложения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието