Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, автомобилни батерии и акумулатори

Description

Code

7412.1

Description

Техниците на автомобилни батерии и акумулатори сглобяват, монтират, проверяват, поддържат и ремонтират автомобилни батерии и акумулатори. Използват електрически тестващи уреди, за да потвърдят доброто работно състояние след монтажа. Извършват оценка на акумулаторните батерии, за да определят естеството на проблемите с мощността. Също така подготвят стари батерии за депониране.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието