Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител, публична служба по заетостта

Description

Code

1120.5

Description

Ръководителите на публични служби по заетостта упражняват надзор върху действията на публичната служба по заетостта. Те контролират персонала, който помага на хората да си намерят работа, или осигуряват професионално ориентиране.

Алтернативен етикет

директор, Агенция по заетостта

директор, публична служба по заетостта

директорка, Агенция по заетостта

директорка, публична служба по заетостта

ръководител, Агенция по заетостта

ръководителка, Агенция по заетостта

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието