Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, публична служба по заетостта

Description

Code

1120.5

Description

Ръководителите на публични служби по заетостта упражняват надзор върху действията на публичната служба по заетостта. Те контролират персонала, който помага на хората да си намерят работа, или осигуряват професионално ориентиране.

Алтернативен етикет

директор, Агенция по заетостта

директор, публична служба по заетостта

директорка, публична служба по заетостта

директорка, Агенция по заетостта

ръководителка, Агенция по заетостта

ръководител, Агенция по заетостта

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието