Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист, енергия за бита

Description

Code

3112.1.5.1

Description

Специалистите по енергия за бита съветват физическите лица относно енергоснабдяването за техните домове. Те оценяват нуждите на лицето и препоръчват подходящия източник на енергия и доставчика като се опитват да гарантират сигурността на енергийните продажби. Освен това дават съвети относно икономическите и екологичните предимства на видовете енергия и създават енергийни планове в съответствие с разпоредбите и техническите изисквания и условия за пребиваване.

Алтернативен етикет

експерт, енергия за бита

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието