Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител на недвижими имоти

Description

Code

3334.5

Description

Управителите на недвижими имоти управляват и наблюдават оперативните аспекти на търговските или жилищните недвижими имущества, например частни апартаменти, офис сгради и магазини за продажба на дребно. Те уговарят договори за лизинг, откриват и планират нови проекти за недвижими имоти и конструкции на нови сгради, като си партнират с предприемачи, за да определят подходящото място за нови сгради, координират проучването за осъществимост на нови конструкции и упражняват надзор над всички административни и технически аспекти, свързани с разширяването на бизнеса. Поддържат помещенията и имат за цел да повишат стойността им. Наемат, обучават и надзирават персонала.

Алтернативен етикет

специалист по управление на имоти

управител на имот

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието