Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

управител на недвижими имоти

Description

Code

3334.5

Description

Управителите на недвижими имоти управляват и наблюдават оперативните аспекти на търговските или жилищните недвижими имущества, например частни апартаменти, офис сгради и магазини за продажба на дребно. Те уговарят договори за лизинг, откриват и планират нови проекти за недвижими имоти и конструкции на нови сгради, като си партнират с предприемачи, за да определят подходящото място за нови сгради, координират проучването за осъществимост на нови конструкции и упражняват надзор над всички административни и технически аспекти, свързани с разширяването на бизнеса. Поддържат помещенията и имат за цел да повишат стойността им. Наемат, обучават и надзирават персонала.

Алтернативен етикет

специалист по управление на имоти

управител на имот

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието