Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

съдебен помощник

Description

Code

3411.5

Description

Съдебните помощници оказват съдействие на съдиите в съдебни институции. Те разглеждат запитвания относно съдебните производства и съдействат на съдиите при различни задачи, например при извършване на правни проучвания за подготовката на съдебни дела или изготвяне на писмени становища. Те също така осъществяват контакт със страните, участващи в делата, както и с разглеждащите становища съдии и други съдебни служители.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието