Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

съдебен помощник

Description

Code

3411.5

Description

Съдебните помощници оказват съдействие на съдиите в съдебни институции. Те разглеждат запитвания относно съдебните производства и съдействат на съдиите при различни задачи, например при извършване на правни проучвания за подготовката на съдебни дела или изготвяне на писмени становища. Те също така осъществяват контакт със страните, участващи в делата, както и с разглеждащите становища съдии и други съдебни служители.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието