Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител, разпространение на машини за текстилната промишленост

Description

Code

1324.3.1.6.27

Description

Ръководителите на разпространение на машини за текстилната промишленост планират разпространението на машини за текстилната промишленост в различни места за продажба.

Алтернативен етикет

ръководител, дистрибуция на машини за текстилната промишленост

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието