Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

търговски представител

Description

Code

3322.1

Description

Търговските представители представляват дружество при продажбата и предоставянето на информация за стоки и услуги на предприятия и организации.

Алтернативен етикет

търговски сътрудник

консултант (промотьор), продажби

дистрибутор

търговски агент

търговски пътник

търговски помощник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието