Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист, монтаж на интелигентни домове

Description

Code

7421.7

Description

Специалистите по монтаж на интелигентни домове монтират и поддържат системи за автоматизация на дома (отопление, вентилация и климатизация (ОВК), осветление, слънчево засенчване, напояване, сигурност, безопасност и др.), свързани устройства и интелигентни устройства в помещенията на клиентите. Освен това те изпълняват ролята и на консултанти на клиентите, и на източник на препоръки за продукта и услугата, които удовлетворяват нуждите на потребителите от домашен комфорт, удобство, сигурност и безопасност.

Алтернативен етикет

инсталатор бранд domotics

инсталатор бранд интелигентен дом

инсталатор бранд свързани устройства

инсталатор за домашна автоматизация

инсталатор на domotics

инсталатор на интелигентен дом

инсталатор на свързани устройства

интелигентен домашен техник

интелигентен домашна техничка

монтажник, автоматизация на дома

монтажник, домотика

монтажник, интелигентни домове

монтажник на свързани устройства

техник, интелигентни домове

техник по автоматизация на дома

техник по домотика

техничка по автоматизация бранд дома

техничка по домотика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието