Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник по изкуствено осеменяване на животни/техничка по изкуствено осеменяване на животни

Description

Code

3240.2.1

Description

Техниците по изкуствено осеменяване на животни отговарят за импрегниране на животни като използват събрана сперма, в съответствие с националното законодателство.

Алтернативен етикет

техничка по изкуствено осеменяване на животни

специалистка по изкуствено осеменяване на животни

специалист по изкуствено осеменяване на животни

техник по изкуствено осеменяване на животни

техници по изкуствено осеменяване на животни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието