Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, електроерозийни машини

Description

Code

7223.20

Description

Машинните оператори на електроерозийни машини настройват и обслужват електроерозийни машини, предназначени за изрязване на излишния материал от обработвания метален детайл посредством електрически разряди – или искри – причинени от високо електрическо напрежение и разделени с помощта на диелектрична течност, която отстранява метални частици от електродите. Тези приложения могат да включват трансмисионна и оптична микроскопия.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието