Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

анализатор, сливания и придобивания

Description

Code

2413.1.3

Description

Анализаторите на сливания и придобивания упражняват надзор върху изпълнението на сделки за покупка, продажба, сливане или придобиване на дружества. Те преговарят и завършват сделката от името на клиента, като работят в тясно сътрудничество с адвокати и счетоводители. Анализаторите на сливания и придобивания извършват оперативни и правни оценки на риска на дадено дружество, оценяват съпоставими дружества на пазара и подпомагат интеграцията след сливане.

Алтернативен етикет

анализатор, придобивания

анализатор, сливания

анализатор, сливания и придобивания

анализаторка, придобивания

анализаторка, сливания

анализаторка, сливания и придобивания

банкер, сливания и придобивания

банкерка, сливания и придобивания

специалист, сливания и придобивания

специалистка, сливания и придобивания

специалистка по сливания и придобивания

специалист по сливания и придобивания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието