Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

оператор, противопожарен автомобил

Description

Code

8332.5

Description

Операторите на противопожарни автомобили управляват и експлоатират противопожарни автомобили като пожарни коли. Те се специализират в управление при извънредни ситуации и подпомагат противопожарните операции. Гарантират, че всички материали на превозното средство са добре съхранени, транспортирани и готови за употреба.

Алтернативен етикет

шофьор, противопожарен автомобил

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието