Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

кранист, завод

Description

Code

8343.4

Description

Кранистите в завод работят с основните технологични кранове по време на производствения процес в даден участък чрез вдигане и пренасяне на товари (бали, контейнери, кофи и други съоръжения) със суровини и други материали.

Алтернативен етикет

кранист, производствена инсталация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието