Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

монтажник, медицински изделия

Description

Code

8219.6

Description

Монтажниците на медицински изделия произвеждат инструменти, машини и уреди, които могат да се използват за профилактика, диагностициране или лечение на заболявания. Медицинските изделия могат да бъдат неелектрически, напр. тръби, игли, дренажни комплекти и стерилни пипети, както и електрически, напр. пейсмейкъри, машини за ЯМР и устройства с рентгенови лъчи. Някои могат да работят и в производството на медицински мебели, напр. болнични легла и операционни маси.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието