Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

редактор на вестник

Description

Code

2642.1.13

Description

Редакторите на вестници решават кои новини са интересни и ще бъдат отразени във вестника. Те възлагат всяка новина на журналист. Редакторите на вестници определят дължината на всяка статия и къде ще бъде публикувана във вестника. Освен това гарантират, че публикациите са готови навреме за публикуване.

Алтернативен етикет

редактор, вестник

редакторка, вестник

редакторка на вестник

редактор

вестникарска редакторка

редактор на вестник

редакторка

вестникарски редактор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието