Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектор по осигуряване

Description

Code

3353.1

Description

Инспекторите по социално осигуряване разследват измамни дейности в областта на социалното осигуряване, които засягат правата на работниците. Те проверяват и разглеждат заявления за обезщетения и разследват действия на дружества въз основа на жалби от страна на служителите. Проверките включват дейности, свързани с труда, например неизплащане на заплати или разходи. Инспекторите по социално осигуряване следят дали служителите се третират справедливо и в съответствие със законите. Те записват и изготвят доклади въз основа на своите констатации, за да гарантират, че исканията, които те разследват, са валидни.

Алтернативен етикет

инспектор, социално осигуряване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието