Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

обслужващ, спа център

Description

Code

5142.10

Description

Обслужващите в спа центрове работят с гостите на рецепцията, предоставят указания и разяснения относно наличните в спа центъра услуги. Отговарят също така за почистването на спа помещенията след използване, поддържането на чистотата и снабдяването с чисти кърпи. Обслужващите в спа центрове извършват наблюдение за сигурността на съоръжението и са отговорни за продажбата на продуктите и услугите, например наличните пакети за третиране.

Алтернативен етикет

обслужващ, баня

обслужващ, сауна

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието