Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

чертожник, гражданско строителство

Description

Code

3118.3.4

Description

Чертожниците в областта на гражданското строителство рисуват и изготвя скици за строителни инженери и архитекти на архитектурни проекти от различни видове, топографски карти или за реконструкция на съществуващи структури. Те определят в скицата всички спецификации и изисквания, като например математически, естетически, инженерни и технически изисквания.

Алтернативен етикет

чертожник, електричество

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието