Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ерготерапевт

Description

Code

2269.4

Description

Ерготерапевтите помагат на лица или групи, които имат професионални ограничения поради заболявания, физически увреждания и временни или постоянни психични увреждания, да възстановят способността си да извършват ежедневни дейности. Те осигуряват лечение и рехабилитация, за да помогнат на тези хора да участват активно в обществото, да живеят живота си, както желаят, и да извършват важни за тях дейности. Ерготерапевтите работят в органите на общественото здравеопазване и социалните грижи, но могат и да бъдат ангажирани в подпомагането на търсещи убежище лица, бежанци и/или бездомни хора.

Алтернативен етикет

ерготерапевт

съветник по професионална рехабилитация

съветник по трудова рехабилитация

съветник по рехабилитация

терапевтка, професионално съветване

ерготерапевтка специалистка

рехабилитаторка, специализантка

специалистка по ерготерапия

рехабилитатор

рехабилитатор, специализант

съветничка по трудова рехабилитация

ерготерапевт специалист

съветничка по рехабилитация

медицинска рехабилитаторка, ерготерапевтка

медицински рехабилитатор, ерготерапевт

експерт ерготерапевт

терапевт, професионално съветване

рехабилитаторка

съветник, рехабилитация

специалист по ерготерапия

съветничка по професионална рехабилитация

ерготерапевтка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието