Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

радиотехник/радиотехничка

Description

Code

7422.4

Description

Радиотехниците извършват инсталация, настройка, тестване, поддръжка и ремонт на подвижни или стационарни радиопредаватели и приемници, както и двупосочни радиокомуникационни системи. Те също така следят за тяхното функциониране и определят причините за неизправности.

Алтернативен етикет

радиоспециалист

радиоспециалистка

радиотехник

радиотехници

радиотехничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието