Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, машина за автоматична оптична инспекция

Description

Code

7543.1

Description

Операторите на машини за автоматична оптична инспекция (операторите на АОИ) работят с автоматизирани машини за оптични проверки, за да проверяват сглобени печатни платки. Те разчитат схеми и проверяват готовите или полуготовите сглобени печатни платки за пропуски или дефекти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието