Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител полети

Description

Code

3154.1

Description

Ръководителите на полети подпомагат пилотите като предоставят информация относно височината, скоростта и курса. Те помагат на пилотите, за да улеснят безопасното излитане и кацане на въздухоплавателните средства. Отговарят за поддържането на сигурно и организирано движение на въздухоплавателните средства по протежение на главните въздушни маршрути в небето и около летищата. Те контролират въздушното движение в и в близост до летищата в съответствие с установените процедури и политики за предотвратяване на сблъсъци и свеждане до минимум на закъсненията, дължащи се на задръствания.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието