Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

пиколо в хотел

Description

Code

9621.2

Description

Пиколата в хотел посрещат гостите на местата за настаняване, помагат им да пренесат багажа си и извършват услуги, напр. епизодично почистване.

Алтернативен етикет

пикола в хотел

пиколото в хотел

портиер в хотел

портиерка в хотел

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието