Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технолог, разработване на продукти

Description

Code

3119.15

Description

Технолозите по разработване на продукти подобряват ефективността на разработването на продукти, настройват оборудването и разработват и изпитват идеи за решаване на технически проблеми. Те работят в тясно сътрудничество с инженери и технолози, проверяват продуктите, провеждат тестове и събират данни.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието